bieganina


bieganina
bieganina {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. bieganinanie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'załatwianie czegoś w pośpiechu; chaotyczne, bezładne bieganie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jesienne chłody powodują bieganinę po sklepach w poszukiwaniu „czegoś ciepłego”. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bieganina — ż IV, CMs. bieganinanie, blm «bieganie w różne strony, często tam i z powrotem, zwłaszcza przy wykonywaniu jakiejś pracy, załatwianiu czegoś» Było dużo bieganiny przy załatwianiu tej sprawy. Odgłosy bieganiny po schodach …   Słownik języka polskiego

  • latanina — ż IV, CMs. lataninainie; lm D. lataninain pot. «pośpieszne załatwianie czegoś, uganianie się za czymś; bieganina, krzątanina» Latanina przedwyjazdowa. Po kilku dniach lataniny udało się załatwić sprawę …   Słownik języka polskiego

  • ruch — m III, D. u; lm M. y 1. «zmiana położenia punktu materialnego (ciała) w stosunku do innych punktów dokonująca się w czasie; posuwanie się, przesuwanie się w pewnym kierunku» Ruch ciał w przestrzeni. Obserwować ruch spadającego przedmiotu. ∆ anat …   Słownik języka polskiego

  • rwetes — m IV, D. u, Ms. rwetessie, blm pot. «hałas połączony z bieganiną, pośpiechem; gwałt, zamieszanie, rozgardiasz» W domu panował nieopisany rwetes …   Słownik języka polskiego

  • bezcelowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nieprzynoszący pożądanego rezultatu; bezsensowny, daremny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezcelowe wysiłki, starania. Bezcelowe usprawiedliwianie się. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • latanina — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. lataninanie, zwykle w lp, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} pospieszne, gorączkowe załatwianie jakiejś sprawy, wymagające odwiedzenia wielu miejsc; nerwowy pośpiech, bieganina, krzątanina {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ruch — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIb, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dokonująca się w czasie zmiana położenia obiektu względem wyróżnionego układu odniesienia; bieg, lot, obieg, poruszanie się, przemieszczanie …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rwetes — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. rwetessie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} hałas spowodowany krzykami osób robiących coś w pośpiechu, zamieszaniu; bieganina, rozgardiasz, harmider : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nieopisany, niesłychany, ustawiczny,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień